ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

Experience the natural beauty
of the whole world

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ประเทศยอดนิยม

Better to see something
once than to hear about it a thousand times.

ทัวร์แนะนำ

รีวิวจากลูกค้า

บทความ
ท่องเที่ยว

“ถนนนากามิเสะ” (Nakamise Shopping Street) ถนนหน้าวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซะกุสะ หรือ..หลายๆคนเรียกวัดโคมแดง กล่าวกันว่า เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1688 ถึง ค.ศ.1735 ซึ่งในเวลานั้นเต็มไปด้วยร้านน้ำชา ร้านขายขนม รวมถึงร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของต่างๆ มากมาย