ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์ทั้งหมด 50 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230960
อนุสาวรีย์มหาภารตะ , สวนพระวิษณุ , วิหารทานาล็อท , ชายหาดจิมบาลัน ,วัดเลมปูยัง , วัดเบซากีย์ , BALI SWING ชิงช้ายักษ์ , TEMPAKSIRING ,ท่าเรือซานูร์ ,เกาะนูซาเปอนีดา ,หาดเกอลิงกิง , หาดแองเจิลส์ บิลลาบง , หาดโบรเคน ,Crystal Bay,
4 ดาว
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

18,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT231785
อูลูวาตู • สวนวิษณุ• ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน -วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต- หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวข้ันบันได • หมู่บ้านคินตามณี• กาแฟขี้ชะมด •วัดเทมภัคสิริงค์ -ร้านกฤษณะ
3 ดาว
22 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

19,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230961
อนุสาวรีย์มหาภารตะ , สวนพระวิษณุ, วิหารอูลูวาตู, ชายหาดจิมบาลัน, เดนพาซาร์ , ยอร์กยาการ์ต้า , มหาเจดีย์บุโรพุทโธ , วัดปะวน , วัดเมนดุท , วัดพรามนันต์ ,ย่านมาลิโอโบโร ,เดนพาซาร์ , ทานาลอท ,ยอร์กยาการ์ต้า ,วัดเบซากีย์, เทือกเขา Kintamani วิหารศักดิส์ทธิ์เทมภัคศิริงค์ ,
4 ดาว
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

5 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

28,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240712
- PELAGA ECO PARK AND STAY AT GLAMPING -BALI SWING - WANAGIRI HIDDEN HILL - วัดอุลัน ดานู– ทานาลอท- ิหารศักดิ์สิทธิ์เทมภัคศิริงค์- เทือกเขา KINTAMANI - ATLAS BEACH CLUB -สวนพระวิษณุ
4 ดาว
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

29,999 บ.