ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว

ทัวร์ทั้งหมด 33 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240605
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เวียงจันทน์ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ประตูไซ วังเวียง ตะลุยสะพานสีฟ้า บลูลากูน Option tour! ลอ่ งเรอื แมน่ ้า ซอง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสีพระราชวังหลวงพระบาง วัดวชิุลราช พระธาตุพูสีตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง
4 ดาว
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

4 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

8,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240393
• ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด -ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • ตลาดเช้า • พระธาตุภูษี • พระราชวังเก่า • น้าตกตาด กวางสี • น่ังรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง -ล่องเรือดูแม่น้าซอง • ถ้านางฟ้า • ร้านปลอดภาษี • ด่านเวียงจันทน์สะพานมิตรภาพ
3 ดาว
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240392
• หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด -พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้าตกตาดกวางสี• ศูนย์สมุนไพร -ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • น่ังรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้านางฟ้า • ล่องเรือชมแม่น้าซอง • ตลาดกลางคืน -เวียงจันทน์• ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย
4 ดาว
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240092
เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง สายลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของลาวกับนครคุนหมิง ไฮไลท์ของทริปนี้ พระธาตุหลวงเวียงจันน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาม นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง สาว-จีน สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี อุทยานแห่งชาติป่าหิน ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
4 ดาว
อาหารพิเศษ เป็ดย่างอี๋เหลียง, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

36,999 บ.