ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า

ทัวร์ทั้งหมด 69 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240584
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
4 ดาว
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
25 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 2 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

2 วัน

1 คืน

/ เริ่มเพียง

7,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240583
มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
4 ดาว
บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

10,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240377
• พระนอนตาหวาน • พระน่ังหงาทัตจี• เจดีย์โบตา ทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง- เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี• พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระ นอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน
4 ดาว
*พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

10,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240082
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

11,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT231751
มัณฑะเลย์• พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล -• น่ังรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี• วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี• เจดีย์สับพันยูชมวิวพระอาทิตย์ตก - เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน -พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี• เมืองอมรปุระ • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์
3 ดาว
**เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าแบบพื้นเมือง **
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

13,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240674
พระพุทธรูปปางมารวิชัย • เจดีย์อุปปาตะสันติ• พิพิธภัณฑ์อัญมณี • เมืองพุกาม -เจดีย์ชเวสิกอง • วัดติโลมินโล • วัดอนันดา • วิหารสัพพัญญู• โรงงานเครื่องเขิน • วิหาร ธรรมยันจี • วัดมหุหา • วัดกุบยางกี • น่ังรถม้าชมเมือง • ล่องเรือแม่น้าอิระวดีชมพระ อาทิตย์ตก
4 ดาว
พิเศษ!!เมนูกุ้งแม่น้าเผาพื้นเมือง -น่ังรถม้าชมเมืองพุกามและล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240080
ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
3 ดาว
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,990 บ.