ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์เวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์ทั้งหมด 66 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240685
รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์
อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240686
รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์
อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240484
นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โบสถ์หิน วัดเฉินก๊วก เช็คอิน Mega Grand World สุสานลุงโฮ Moana Café ช้อปป้ิง ถนน 36 สาย ตลาดไนท์ซาปา พักซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน
3 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,888 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240422
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
3 ดาว
ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,919 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230475
ลาวไก , ซาปา , โบสถ์หินซาปาทะเลสาบซาปา,ซาปา , น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน , Moana Sapa , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ,จัตุรสับาดิ่ญ ,โบสถ์ฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์วัดหง๊อกซิน , ช้อบป้ิงถนน 36 สาย,นิงห์บิงห์ , ล่องเรือตามก๊ก , ร้านเยื่อไผ่
4 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230470
หมู่บ้านชาวเขา, ตลาดซาปา ,น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน ,Moana Sapa , น้าตกสีเงิน , สะพานแก้วมังกรเมฆ,ฮานอย ,ร้านเยื่อไผ่ , จัตุรสับาดิ่ญ , โบสถ์ฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์,วัดหง๊อกเซิน , อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย,จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
4 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด, อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

16,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240699
ซาปา •Moana Sapa • ตลาดซาปา -หมู่บ้านต่าฟาน • La Dao Sapa • น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน -ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรสับาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย -นิงห์บิงห์ • ล่องเรือจ่างอาง • ฮานอย
4 ดาว
เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด - พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณ SEN BUFFET
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

17,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240662
ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, เมืองซาปา, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตรุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, เมืองผิงเปียน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย
3 ดาว
ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานม, ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
7 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

5 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

18,919 บ.