ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์ทั้งหมด 9 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240390
• เขาสแปร์โรว์ฮิลส์• มหาวิหารเซนต์เดอ ซาเวียร์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์• ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้าง GUM • ชมโชว์ละครสัตว์ Circus -ตลาดอิสไมโลโว่• Mathroska Painting Class • น่ังรถไฟความเรว ็ สูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค -พระราชวังแคทเธอลีน • อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารไอแซค -พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ -พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • ช้อปป้ิงเอาท์เลตวิลเลจ
4 ดาว
29 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

69,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240391
เขาสแปร์โรว์ฮิลส์• มหาวิหารเซนต์เดอ ซาเวียร์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์• ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้าง GUM • ชมโชว์ละครสัตว์ Circus -ตลาดอิสไมโลโว่• Mathroska Painting Class • น่ังรถไฟความเรว ็ สูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค -พระราชวังแคทเธอลีน • อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารไอแซค -พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ -พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • ช้อปป้ิงเอาท์เลตวิลเลจ
4 ดาว
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
24 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

69,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240496
-ดูไบ - มอสโคว์ - วลาดิเมียร์ - ชมเมือง - ซุสดาล(โกลด์เดน ริง) -ซุสดัล - พระราชวังซุสดัล - เซอร์กีเยฟ โปสาด(ซากอร์ส) - จัตุรัสแดง -เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โร่ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
4 ดาว
-บริการอาหารค่ำ และชม การแสดงระบำพื้นเมือง ที่ NIKOLAEVSKY PALACE -อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร / นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ Moscow Circus
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
11 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

9 วัน

6 คืน

/ เริ่มเพียง

95,900 บ.