ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์ตุรเคีย
ทัวร์ตุรเคีย

ทัวร์ทั้งหมด 31 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240564
อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – อังการ่า -ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ -หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า – ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส -โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม
4 ดาว
31 พ.ค. 67 - 7 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

33,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240297
ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ปราสาทชิเมนลิก -เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย -โรงงานสิ่งทอ - เมืองคอนย่า – กองคาราวาน – คัปปาโดเกีย -นครใต้ดิน – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ -ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู -VIAPORT ASIA OUTLET – อิสตันบูล – มัสยิดคามลิก้า – ทักซิมสแควร์ -สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – สไปซ์บาซาร์ –ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต -โรงงานผลิตเครื่องหนัง
4 ดาว
28 พ.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67
4 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

10 วัน

8 คืน

/ เริ่มเพียง

42,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232310
บินภายใน 1 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ 2 คืน + ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ท้องถิ่น, ไทย, จีน
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
27 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

6 คืน

/ เริ่มเพียง

53,900 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240664
บลูมอสก์ • ฮิปโปโดรม • พระราชวังทอปกาปึ• ฮายาโซฟีอา • เมืองชานัคคาเล่ • เมืองโบราณทรอย- ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองเพอร์กามัม • น่ังกระเช้าเมืองเพอรก์ ามัม • เมืองคุชาดาสึ • บ้านพระแม่มารี • Turkish Delight -เมืองคุซาดาสึ• โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • ปามุคคาเล่• เฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย -เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน -เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • โรงงานผลิตพรมทอมือ • นครใต้ดิน คาดัค • ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค • Belly Dance -• เมืองอังการา • ทะเลสาบน้าเค็ม • สุสานอาตาเติร์ก • เมืองอิสตันบูล -ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโลมาบาเช่ • ตลาดสไปร์สบาร์ซาร
5 ดาว
26 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

9 วัน

6 คืน

/ เริ่มเพียง

54,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240058
-อิสตันบลู - ชานัคคาเล - ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอยวาริค - เพอร์กามัม - เอเฟซุส - เมืองโบราณเอเฟซุส -โรงงานเครื่องหนัง - คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - อันตัลยา -หอคอยฮิดิร์ลิค - ล่องเรืออันตัลยา - คอนยา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - คัปปาโดเกีย
4 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

10 วัน

7 คืน

/ เริ่มเพียง

79,900 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232261
4 ดาว
31 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

11 วัน

8 คืน

/ เริ่มเพียง

149,900 บ.