ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน FD

มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน FD
รหัสทัวร์ : TTCT230805
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

หมู่บ้านก๊ัมทาน ,• น่ังเรือกระด้งเมืองโบราณฮอยอัน ,บานาฮิลล์เต็มวัน ,สะพานมังกร ,วัดลินห์อึ๋ง , Café Son Tra Marina
wow_airline

3 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

10,999 บ.

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
22 มิ.ย. 67 -
24 มิ.ย. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
29 มิ.ย. 67 -
1 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
13 ก.ค. 67 -
15 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
3 ส.ค. 67 -
5 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
17 ส.ค. 67 -
19 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
24 ส.ค. 67 -
26 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
7 ก.ย. 67 -
9 ก.ย. 67
10,99910,999--00

Sold out

wow_airline_period
14 ก.ย. 67 -
16 ก.ย. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
28 ก.ย. 67 -
30 ก.ย. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
19 ต.ค. 67 -
21 ต.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
25 ต.ค. 67 -
27 ต.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
26 ต.ค. 67 -
28 ต.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม