ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน FD

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน FD
รหัสทัวร์ : TTCT231326
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

Wonder Park • Apec Park • สะพานมังกร •หาดหมีเคว• บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square •หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • ร้านหินอ่อน • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง •วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina
wow_airline

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

13,999 บ.

ทั้งหมด 3 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
4 ก.ค. 67 -
7 ก.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
29 ส.ค. 67 -
1 ก.ย. 67
14,99914,999--00

Sold out

wow_airline_period
5 ต.ค. 67 -
8 ต.ค. 67
14,99914,999--00

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม