ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]

KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]
รหัสทัวร์ : TTCT240774
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

Highlight พักออนเซ็น พร้อมอาหารค่ำ 1คืน / เที่ยวชมปราสาทคุมาโมโตะ /เดินช้อปปิ้งย่านซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น/ บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ) /หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล/ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ / กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ / อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ
wow_airline

5 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

23,900 บ.

ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
28 มิ.ย. 67 -
2 ก.ค. 67
23,90023,900--00

Sold out

wow_airline_period
3 ก.ค. 67 -
7 ก.ค. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
12 ก.ค. 67 -
16 ก.ค. 67
27,90027,900--00

Sold out

wow_airline_period
25 ก.ค. 67 -
29 ก.ค. 67
29,90029,900--00

Sold out

wow_airline_period
31 ก.ค. 67 -
4 ส.ค. 67
27,90027,900--00

Sold out

wow_airline_period
2 ส.ค. 67 -
6 ส.ค. 67
27,90027,900--00

Sold out

wow_airline_period
9 ส.ค. 67 -
13 ส.ค. 67
29,90029,900--00

Sold out

wow_airline_period
14 ส.ค. 67 -
18 ส.ค. 67
27,90027,900--00

Sold out

wow_airline_period
16 ส.ค. 67 -
20 ส.ค. 67
27,90027,900--00

Sold out

wow_airline_period
30 ส.ค. 67 -
3 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
4 ก.ย. 67 -
8 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
11 ก.ย. 67 -
15 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
13 ก.ย. 67 -
17 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
18 ก.ย. 67 -
22 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
20 ก.ย. 67 -
24 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
25 ก.ย. 67 -
29 ก.ย. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
27 ก.ย. 67 -
1 ต.ค. 67
26,90026,900--00

Sold out

wow_airline_period
10 ต.ค. 67 -
14 ต.ค. 67
31,90031,900--00

Sold out

wow_airline_period
11 ต.ค. 67 -
15 ต.ค. 67
31,90031,900--00

Sold out

wow_airline_period
16 ต.ค. 67 -
20 ต.ค. 67
29,90029,900--00

Sold out

wow_airline_period
22 ต.ค. 67 -
26 ต.ค. 67
31,90031,900--00

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม