ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

Test Search Tour
Please select form to show
[wow_search_result_detail]

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 4447 พีเรียดจาก จาก 689 โปรแกรม

Test: Variable from others…
/ 1234/period: 4447


Array
(
)

ทัวร์พม่า
มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

2 วัน

1คืน

ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน

4ดาว

พ.ค.

7990

ทัวร์สิงคโปร์
SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR

3 วัน

2คืน

แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

3ดาว

พ.ค.

7999

ทัวร์มาเลเซีย
SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N

3 วัน

2คืน

เก็นติง้ไฮแลนด์, CABLE CAR , SKY AVENUE COMPLEX,วัดถ้ำบาตู,THEAN HOU,มัสยิดอาเหม็ด , พระราชวังอิสตันน่า , เมอร์เดก้าสแควร์

3ดาว

พ.ค.

7999

ทัวร์มาเลเซีย
SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

3 วัน

2คืน

มัสยิดอาเหม็ด , พระราชวังอิสตันน่า , เมอร์เดก้าสแควร์ , ตึกปิ โตนัส , KLCC ,เก็นติง้ไฮแลนด์,CABLE CAR , SKYWORLD THEME PARK , SKY AVENUE COMPLEX,– วัดถ้ำบาตู, กรุงกัวลาลัมเปอร์, ปุตราจายา

3ดาว

พ.ค.

7999

ทัวร์สิงคโปร์
SPHZ-25 SPEEDY PACKED SINGAPORE 2D1N DEC 23 -MAR 24

2 วัน

1คืน

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน ้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร) สัมผัส น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง จะพบโชคดีและ ร่า รวยตลอดปี รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

2ดาว

พ.ค.

7999

ทัวร์มาเลเซีย
SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

3 วัน

2คืน

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า,ไร่ชา เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND สักการะขอพร วัดถ้ำบาตูBATU CAVE ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER พักที่ คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติง้ 1 คืน

3ดาว

มิ.ย.

7999

ทัวร์เวียดนาม
ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

4 วัน

3คืน

เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์" UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด

4ดาว

พ.ค.

8990

laos
ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน2คืน

4 วัน

2คืน

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เวียงจันทน์ไหว้พระคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุหลวง วัดสีเมือง ประตูไซ วังเวียง ตะลุยสะพานสีฟ้า บลูลากูน Option tour! ลอ่ งเรอื แมน่ ้า ซอง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก น ้าตกตาดกวางสีพระราชวังหลวงพระบาง วัดวชิุลราช พระธาตุพูสีตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง วัดเชียงทอง Check in Joma CAFÉ พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง วังเวียง-หลวงพระบาง

4ดาว

พ.ค.

8999