ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์ทั้งหมด 115 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240670
ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง เข้าทบิลิซี่-กลับบาทูมี่
4 ดาว
11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 5 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
6 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

54,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240673
ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่
4 ดาว
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

55,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240739
ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - กูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – มิสเคต้า - ทบิลิซี - ห้าง East Point - คูไตซี – โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – ย่านฟรีดอมสแควร์ - ถนนรุสทาเวลี
4 ดาว
28 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

56,900 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240793
ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - กูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – มิสเคต้า - ทบิลิซี - ห้าง East Point - คูไตซี – โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – ย่านฟรีดอมสแควร์ - ถนนรุสทาเวลี
4 ดาว
28 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

56,900 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232262
(เส้นทางแนะนำ...ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส) บินเข้า ทบิลิซี่ - บินออก บาทูมิ หรือ เข้า บาทูมิ – ออก ทบิลิซี่
ท้องถิ่น, จีน, ไทย
6 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

59,900 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240627
ทบิลิซิ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย, สะพานเพชร, นั่ง 4*4 หุบเขาคอเคซัส, กอรี, เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค, บอร์โจมี, มิทสเคต้า, ชิมไวน์จอร์เจีย
4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

59,900 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240633
บาทูมี(จอร์เจีย) • ล่องเรือชมทะเลสาบด า • ผ่านชม Alphabet Tower • Ali and Nino • Fountain of nepture • จัตุรัสเปียเซซ่า- เมืองคูไทซี • น้าพุแห่งโคลซิส • Fruit Market • โบสถ์เกอลาติ• โบสถ์บรากาติ• เมืองกอรี• พิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน -ถ้าอุพลิสชิเค • เมืองคาซเบกี• แวะถ่ายรูปวิว ณ The room hotel • น่ังรถ 4WD • โบสถ์เกอร์กาตี้• เมืองกูดาอูรี• อนุสรณ์สถานจอร์เจีย -้อมอานานูรี • อ่างเก็บน้าชินวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • วิหารจวารี• เมืองทบิลิซี• อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • Rustaveli Avenue -เมืองซิกนากิ• วิหารบอดี• ควาเรลี• ทดลองชิมไวน์• เมืองทลิบิซี • อิส พอยต์ มอลล์ -วิหารศกัดิ์สิทธิข์ องทบิลิซี• สะพานแห่งสันติภาพ • ขึ้น Cable Car ชมป้อมนาริกาลา • โรงอาบน้าโบราณ อะบาโนตูบานี • น้าตกแห่งเมืองทบิลิซ
4 ดาว
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

59,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240678
4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
29 พ.ย. 67 - 6 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

8 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

68,900 บ.