ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์ทั้งหมด 608 พีเรียดจาก จาก 45 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230472
Wonder Park , Apec Park , สะพานมังกร,หาดหมีเคว ,วัดลินห์อึ๋ง , Café Son Tra Marina , ร้านไข่มุก ,บาน่าฮิลล์ • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ , สะพานมือสีทอง , สวนสนุกแฟนตาซี ,หมู่บ้านฝร่งัเศส , โซนใหม่ Eclipse Square , หมู่บ้านก๊ัมทาน ,น่ังเรอืกระด้ง ,ร้านหินอ่อน,เมืองโบราณฮอยอัน,ร้านเยื่อไผ่, ตลาดฮาน
4 ดาว
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230807
หมู่บ้านก๊ัมทาน , น่ังเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ,วัดลินห์อึ๋ง , Café Son Tra Marina , ตลาดฮาน • สะพานมังกร ,บาน่าฮิลล์ ,
4 ดาว
พิเศษ!! Premium Seafood Hotpot Boatget,แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230808
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์, เจดีย์เทียนมู่ ,ล่องเรือแม่น้าหอม ,พระราชวังเว้, น่ังสามล้อซิโคล่ ,น่ัง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ , สะพานสีทอง Fantasy Park , หมู่บ้านฝร่งัเศส, หมู่บ้านก๊ัมทาน , น่ังเรอืกระด้ง , เมืองโบราณฮอยอัน,สะพานมังกร , วัดลินห์อึ๋ง
4 ดาว
แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230809
หมู่บ้านก๊ัมทาน , น่ังเรือกระด้ง ,เมืองโบราณฮอยอัน , เมืองเว้, เจดีย์เทียนมู่พระราชวังเว้, น่ังสามล้อซิโคล่ , ลงเรือมังกรล่องแม่น้าหอม ,สุสานกษัตริย์ไคดิงห,• บาน่าฮิลล,สะพานมังกร ,วัดลินห์อึ๋ง , ตลาดฮาน
4 ดาว
Premium Seafood Hotpot Boatget, แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240619
วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวยดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมือสีทอง -สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – อิสระทุกท่านเพลิดเพลินกับ BANA HILLS – ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACH -ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก -สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู
4 ดาว
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240422
ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก
3 ดาว
ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,919 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240906
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์,นั่งกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนดอกไม้,สวนสนุกบานาฮิลล์,พักบานาฮิลล์,ฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,พักฮอยอัน,SON TRA MARINA CAFE,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ตลาดฮาน,สวน APEC PARK
4 ดาว
อาหารเวียดนาม,บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ,เมนูซีฟู้ด
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,919 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240101
สัมผัสเมืองดาลัดอากาศเย็นตลอดทั้งปี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "SAMTEN HILLS" ขอพรวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
4 ดาว
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,990 บ.