ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

มหัศจรรย์…ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : TTCT230974
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

บาน่าฮิลล์ เต็มวัน , น่ังกระเช้าไฟฟ้าขนึ้ สู่บาน่าฮิลล์, สะพานมือสีทอง , สวนสนุกแฟนตาซี, หมู่บา้นฝรง่ัเศส , โซนใหม่ Eclipse Square ,ร้านไข่มุก,Apec Park , สะพานมังกร , หมู่บ้านก๊ัมทาน , น่ังเรอืกระด้ง , เมืองโบราณ,วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina ฮอยอัน
wow_airline

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

12,999 บ.

ทั้งหมด 6 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
22 มิ.ย. 67 -
25 มิ.ย. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
4 ก.ค. 67 -
7 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
15 ส.ค. 67 -
18 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
24 ส.ค. 67 -
27 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
19 ก.ย. 67 -
22 ก.ย. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
17 ต.ค. 67 -
20 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม