ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3 วัน 2 คืน VZ

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3 วัน 2 คืน VZ
รหัสทัวร์ : TTCT231305
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง -สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • CHARMINGSHOW
wow_airline

3 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

11,999 บ.

ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
22 มิ.ย. 67 -
24 มิ.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
29 มิ.ย. 67 -
1 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
6 ก.ค. 67 -
8 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
13 ก.ค. 67 -
15 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
20 ก.ค. 67 -
22 ก.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
28 ก.ค. 67 -
30 ก.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
3 ส.ค. 67 -
5 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
11 ส.ค. 67 -
13 ส.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
17 ส.ค. 67 -
19 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
24 ส.ค. 67 -
26 ส.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
31 ส.ค. 67 -
2 ก.ย. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
7 ก.ย. 67 -
9 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
14 ก.ย. 67 -
16 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
21 ก.ย. 67 -
23 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
28 ก.ย. 67 -
30 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
5 ต.ค. 67 -
7 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
12 ต.ค. 67 -
14 ต.ค. 67
14,99914,999--00

Sold out

wow_airline_period
18 ต.ค. 67 -
20 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
23 ต.ค. 67 -
25 ต.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
24 ต.ค. 67 -
26 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม