ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3 วัน 2 คืน VZ

มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 3 วัน 2 คืน VZ
รหัสทัวร์ : TTCT231324
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง• บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง •สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • สะพานมังกร
wow_airline

3 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

11,999 บ.

ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
21 มิ.ย. 67 -
23 มิ.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
28 มิ.ย. 67 -
30 มิ.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
5 ก.ค. 67 -
7 ก.ค. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
12 ก.ค. 67 -
14 ก.ค. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
19 ก.ค. 67 -
21 ก.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
21 ก.ค. 67 -
23 ก.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
27 ก.ค. 67 -
29 ก.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
2 ส.ค. 67 -
4 ส.ค. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
10 ส.ค. 67 -
12 ส.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
16 ส.ค. 67 -
18 ส.ค. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
23 ส.ค. 67 -
25 ส.ค. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
30 ส.ค. 67 -
1 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
6 ก.ย. 67 -
8 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
13 ก.ย. 67 -
15 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
20 ก.ย. 67 -
22 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
27 ก.ย. 67 -
29 ก.ย. 67
11,99911,999--00

Sold out

wow_airline_period
4 ต.ค. 67 -
6 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
11 ต.ค. 67 -
13 ต.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
13 ต.ค. 67 -
15 ต.ค. 67
13,99913,999--00

Sold out

wow_airline_period
19 ต.ค. 67 -
21 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

wow_airline_period
22 ต.ค. 67 -
24 ต.ค. 67
12,99912,999--00

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม