ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)
รหัสทัวร์ : TTCT240429
wow_image_product

แชร์บทความนี้ :

สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
wow_airline

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

12,990 บ.

ทั้งหมด 33 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 
wow_airline_period
12 ก.ค. 67 -
15 ก.ค. 67
12,99016,89012,99012,990016

Sold out

wow_airline_period
13 ก.ค. 67 -
16 ก.ค. 67
13,99017,89013,99013,990020

Sold out

wow_airline_period
18 ก.ค. 67 -
21 ก.ค. 67
15,99019,89015,99015,990016

Sold out

wow_airline_period
20 ก.ค. 67 -
23 ก.ค. 67
16,99020,89016,99016,990034

Sold out

wow_airline_period
21 ก.ค. 67 -
24 ก.ค. 67
13,99017,89013,99013,990033

Sold out

wow_airline_period
25 ก.ค. 67 -
28 ก.ค. 67
14,99018,89014,99014,990015

Sold out

wow_airline_period
28 ก.ค. 67 -
31 ก.ค. 67
13,99017,89013,99013,990030

Sold out

wow_airline_period
1 ส.ค. 67 -
4 ส.ค. 67
14,99018,89014,99014,990036

Sold out

wow_airline_period
8 ส.ค. 67 -
11 ส.ค. 67
15,99019,89015,99015,990716

Sold out

wow_airline_period
10 ส.ค. 67 -
13 ส.ค. 67
15,99019,89015,99015,9901321

Sold out

wow_airline_period
11 ส.ค. 67 -
14 ส.ค. 67
15,99019,89015,99015,990316

Sold out

wow_airline_period
15 ส.ค. 67 -
18 ส.ค. 67
14,99018,89014,99014,9902535

Sold out

wow_airline_period
16 ส.ค. 67 -
19 ส.ค. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
24 ส.ค. 67 -
27 ส.ค. 67
14,99018,89014,99014,990435

Sold out

wow_airline_period
29 ส.ค. 67 -
1 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9902135

Sold out

wow_airline_period
31 ส.ค. 67 -
3 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
5 ก.ย. 67 -
8 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903335

Sold out

wow_airline_period
7 ก.ย. 67 -
10 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
12 ก.ย. 67 -
15 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
13 ก.ย. 67 -
16 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
19 ก.ย. 67 -
22 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903135

Sold out

wow_airline_period
20 ก.ย. 67 -
23 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
26 ก.ย. 67 -
29 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
27 ก.ย. 67 -
30 ก.ย. 67
14,99018,89014,99014,9903535

Sold out

wow_airline_period
4 ต.ค. 67 -
7 ต.ค. 67
15,99019,89015,99015,9903535

Sold out

wow_airline_period
10 ต.ค. 67 -
13 ต.ค. 67
16,99020,89016,99016,9903535

Sold out

wow_airline_period
11 ต.ค. 67 -
14 ต.ค. 67
17,99021,89017,99017,9902835

Sold out

wow_airline_period
12 ต.ค. 67 -
15 ต.ค. 67
17,99021,89017,99017,9903535

Sold out

wow_airline_period
13 ต.ค. 67 -
16 ต.ค. 67
17,99021,89017,99017,9903030

Sold out

wow_airline_period
17 ต.ค. 67 -
20 ต.ค. 67
15,99019,89015,99015,9902735

Sold out

wow_airline_period
18 ต.ค. 67 -
21 ต.ค. 67
15,99019,89015,99015,9903131

Sold out

wow_airline_period
19 ต.ค. 67 -
22 ต.ค. 67
15,99019,89015,99015,9901535

Sold out

wow_airline_period
23 ต.ค. 67 -
26 ต.ค. 67
17,99021,89017,99017,9903535

Sold out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม