ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์ทั้งหมด 524 พีเรียดจาก จาก 45 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240483
นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ จุดถ่ายรูปยอดฮิต! สะพานมือทองคำ เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง โบสถ์สีชมพู เช็คอินสวนมหัศจรรย์ Golden Bay สะพานมังกร คาเฟ่ Sơn Trà Marina เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง พิเศษ! พักหรู 4 ดาว ดานัง 2 คืน / โรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน !!
4 ดาว
บุฟเฟต์นานาชาติ บน บานาฮิล์
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,888 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240484
นั่งรถไฟวินเทจและกระเช้าไฟฟ้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน เยี่ยมชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต โบสถ์หิน วัดเฉินก๊วก เช็คอิน Mega Grand World สุสานลุงโฮ Moana Café ช้อปป้ิง ถนน 36 สาย ตลาดไนท์ซาปา พักซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน
3 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,888 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240606
เช็คอินสวนสนุกฟีลยุโรป วินเพิร์ลแลนด์ ชมความงามไฮเดรนเยียแสนสวย นั่งรถรางชมน ้าตกดาทันลา นั่งกระเช้า โรบินฮิลล์Tuyen Lam ไหว้พระวัดตั๊กลัม ชมโบสถ์หิน ปราสาทไม้รูปดอกบัว ช้อปป้ิงตลาดไนท์มาร์เก็ตดาลัดและญาจาง
4 ดาว
พักหรู 4 ดาว ดาลัด 1 คืน / ญาจาง 2 คืน อมิ่ อรอ่ ยกับ บุฟเฟ่ต์บาบีคิว
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,888 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240937
นั่งกระเช้าสู่... บานาฮิลล์ เช็คอินโซนใหม่ Eclipse Square ร้าน POP MART เมืองเก่าฮอยอัน ลอ่ งเรือกระด้งชมหมู่บ้านกัมทาน วัดหลนิ อิ๋ง Wonder Park สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร โบสถ์สีชมพู คาเฟ่ Sơn Trà Marina
4 ดาว
พิเศษ! พักหรู 4 ดาว ดานัง 2 คืน / โรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 1 คืน !! พิเศษ บุฟเฟ่นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,888 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240905
วัดหลินอิ๋ง,ฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,ล่องเรือกระด้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,ดานัง,ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์,ชมสะพานมือ,สวนสนุกบานาฮิลล์, สวนดอกไม้,SON TRA MARINA CAFÉ,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกร,โบสถ์สีชมพู,ช้อปปิ้งตลาดฮาน,สวน APEC PARK
4 ดาว
อาหารเวียดนม,บุฟเฟ่ต์นานาชาติ,เมนูซีฟู้ด
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,919 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240101
สัมผัสเมืองดาลัดอากาศเย็นตลอดทั้งปี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "SAMTEN HILLS" ขอพรวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
4 ดาว
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230472
Wonder Park , Apec Park , สะพานมังกร,หาดหมีเคว ,วัดลินห์อึ๋ง , Café Son Tra Marina , ร้านไข่มุก ,บาน่าฮิลล์ • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ , สะพานมือสีทอง , สวนสนุกแฟนตาซี ,หมู่บ้านฝร่งัเศส , โซนใหม่ Eclipse Square , หมู่บ้านก๊ัมทาน ,น่ังเรอืกระด้ง ,ร้านหินอ่อน,เมืองโบราณฮอยอัน,ร้านเยื่อไผ่, ตลาดฮาน
4 ดาว
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230807
หมู่บ้านก๊ัมทาน , น่ังเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ,วัดลินห์อึ๋ง , Café Son Tra Marina , ตลาดฮาน • สะพานมังกร ,บาน่าฮิลล์ ,
4 ดาว
พิเศษ!! Premium Seafood Hotpot Boatget,แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

14,999 บ.