ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์ทั้งหมด 524 พีเรียดจาก จาก 45 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230475
ลาวไก , ซาปา , โบสถ์หินซาปาทะเลสาบซาปา,ซาปา , น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน , Moana Sapa , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ,จัตุรสับาดิ่ญ ,โบสถ์ฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์วัดหง๊อกซิน , ช้อบป้ิงถนน 36 สาย,นิงห์บิงห์ , ล่องเรือตามก๊ก , ร้านเยื่อไผ่
4 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240619
วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวยดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานมือสีทอง -สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – อิสระทุกท่านเพลิดเพลินกับ BANA HILLS – ร้านกาแฟเวียดนาม PALM BEACH -ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก -สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู
4 ดาว
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

15,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240907
เที่ยวด่านชายแดนเวียดนาม-จีน, โบสถ์หินเมืองซาปา, ถนนคนเดินซาปา, เช็คอินโมอาน่าคาเฟ่, ขึ้นยอดเขาฟานซีปัน, ชมสุสานโฮจิมินห์, เที่ยวหมู่บ้านธูป, เที่ยว MEGA GRAND WORLD
3 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดง
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

16,919 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240104
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลล์, หม้อไฟทะเล+กุ้งมังกร
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

16,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240909
นั่งรถจี๊ปตะลุยทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง, ชมน้ำตกตาลันตา, วัดตั๊กลัม, ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย, เดินเล่นถนนคนเดินเว้, จัตุรัสโฮจิมินห์, อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์, ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม, ช้อปปิ้งตลาดเบนถั๋น
4 ดาว
บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

17,919 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230470
หมู่บ้านชาวเขา, ตลาดซาปา ,น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน ,Moana Sapa , น้าตกสีเงิน , สะพานแก้วมังกรเมฆ,ฮานอย ,ร้านเยื่อไผ่ , จัตุรสับาดิ่ญ , โบสถ์ฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์,วัดหง๊อกเซิน , อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย,จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
4 ดาว
ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด, อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

17,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240414
โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) -มุยเน่ • ล าธารนางฟ้า • น่ังรถจี๊ปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว • ร้านเยื่อไผ่ • ดาลัด จัตุรัสลามเวียน • Lumiere Light Garden • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ์ ่า -ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • น้าตกดาตันลา • น่ังกระเช้าวัดต๊ักลัม • โฮจิมินห์ซิตี้ -ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • วัดเทียนหาว • The Cafe Apartment • ตลาดเบนถัน
4 ดาว
BBQ BUFFET เสิร์ฟพร้อม ไวน์แดงดาลัด
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

17,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240699
ซาปา •Moana Sapa • ตลาดซาปา -หมู่บ้านต่าฟาน • La Dao Sapa • น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน -ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรสับาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย -นิงห์บิงห์ • ล่องเรือจ่างอาง • ฮานอย
4 ดาว
เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด - พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติณ SEN BUFFET
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

17,999 บ.